Saturday, 23/01/2021 - 17:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ABC

Dự giờ, phân tích tiết học tại lớp 3C

Dự giờ, phân tích tiết học tại lớp 3C

Dự giờ, phân tích tiết học tại lớp 3C: GV thực hiện: Đào Thị Thùy Ninh Môn: Toán: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (Tiếp)


Tác giả: NVB