Friday, 22/01/2021 - 01:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ABC
 • Phạm Đình Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973241295
  • Email:
   phamson196@gmial.com
 • Thân Văn Thăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987750323
  • Email:
   thang8884@gmail.com
 • Phạm Thị Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0898282656
  • Email:
   phamthitandh1985@gmail.com
 • Vũ Thị Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ 1
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01629870834
  • Email:
   vuthisudhln@gmail.com
 • Vũ Trí Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01664252424
  • Email:
   vutrinam71dh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0985189491
  • Email:
   nguyenngocdh8@gmail.com
 • Nguyễn Thị Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01643547383
  • Email:
   nguyensuc1@gmail.com
 • Trần Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01677640823
  • Email:
   thuhuyen93bg@gmail.com
 • Nguyễn Văn Nhĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974768756
  • Email:
   nguyennhidh@gmail.com
 • Nguyễn Quỳnh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0983879952
  • Email:
   hoa30121996@gmail.com
 • Hoàng Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TP tổ 1
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0979448014
  • Email:
   nguyenhiep035@gmail.com
 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ 4-5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979972229
  • Email:
   dongthuy1234@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0915051550
  • Email:
   nguyenthihanh848@gmail.com
 • Nguyễn Duy Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0976167045
  • Email:
   nguyenduynguyendh@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 30
Năm 2021 : 30